Квалификационна карта на водача” или така наречената „Професионална компетентност” е нов вид обучение предназначено за водачите които превозват Пътници или Товари.


НАРЕДБА 41 от 04.08.2008 (Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г.) се издава на основание чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент. 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 

Тази карта е задължителна за всички водачи на територията на Европейския съюз, които управляват МПС от кат. С1;С1+Е;С;С+Е;D1; D1+E; D; D+E, както и тези които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка

ОБУЧЕНИЕ 

Обучението се състои от две части Теоретична и Практическа част. Има два вида обучение: 

Начално обучение 

 • На начално обучение подлежат всички водачи които са придобили съответната категория както следва:
  - С ; С+Е- след 10.09.2009г.
  - D ; D+Е- след 10.09.2008г.
  ( след завършване на курса кандидатите полагат изпит, който се състои от тест, отворени въпроси и решаване на два казуса)

Периодично обучение 

 • На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:
  - С ; С+Е- преди 10.09.2009г.
  - D ; D+Е- преди 10.09.2008г.
  (след завършване на курса кандидатите не полагат изпит)


КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧ НА МПС (DRIVER QUALIFICATION CARD) 

Обучението и картата която е издадена от съответната „Регионална Дирекция - ДАИ” имат валидност 5 години от датата на завършване на съответния курс. При подновяването й всички водачи подлежат на периодично обучение. След приключване на обучението Учебен център "ЕЛИТ АУТО" издава Удостоверение за преминат курс. Копие на това удостоверение и заявление по образец се подават в съответната Регионална Дирекция (ДАИ – по адресна регистрация), след което изчакват изработката на самата карта.