Максималният размер на контолните точки е 39.

Отнети контролни точки могат да се възстановяват веднъж на всеки 12 месеца. Максималният размер е 13 (или 1/3) от първоначалните 39. Възстановяването се извършва след провеждане на задължителен курс за опресняване, представляващ присъствието на лекции по пътна безопасност. Курсът се провежда  всяка събота от 09:00 часа. Времетраенето му е 6 учебни часа, а изпит не се полага.

За записването на курс трябва:

- Да имате 1 или повече контролни точки;
- Да са изминали 12 месеца или повече от предходното възстановяване на точки;
- Да представите лична карта и шофьорска книжка, както и контролен талон или заместващ го акт.

Контролните точки няма да Ви бъдат възстановени, ако имате неплатени наказателни постановления. След изплащане на задълженията и уведомяването на КАТ, точките се възстановяват.

Когато водачът извърши нарушения, с които да изчерпи лимита си от контролни точки, той губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне доброволно в сектор „КАТ-Пътна полиция“ свидетелството си за управление. При неизпълнение на това задължение контролните органи имат право да му го изземат. Налага се глоба от 50 до 200 лв.  Водачът изтърпява наказание – лишаване от правоуправление на МПС, което влиза в сила от момента на връщане на свидетелството в КАТ.

Необходими документи за включване в нов шофьорски курс

  • Заповед за изземване на свидетелството за правоуправление (печат и дата – най- малко 6 месеца от отнемането)
  • Удостоверението за психологическа годност.

Кандидата преминава обучение по теория, вътрешен и държавен изпит по теория и държавен изпит по практика.

Ако водачът е имал повече категории, за всяка една от тях се провежда отделен курс и изпит.

Чл.157 и чл. 158 от ЗДП

Ако на водача е съставен акт за административно нарушение след около 20 дни се връчва наказателно постановление.