Курс електрокари и мотокари


Елит Ауто гр. Бургас организира курсове за придобиване на правоспособност за управление на електрокари и мотокари, както и опреснително периодично обучение за повишаване на квалификацията на водачите.

Обучението е част от професията „Монтьор на транспортна техника“. Кандидатите се запознават с инструкцията за безопасност при обработка на товарите, безопасната експлоатация на техническото оборудване и организацията на процесите в складови помещения. В програмата са заложени практически упражнения.

При фирмено обучение предлагаме на нашите клиенти профилирани учебни програми, които са в съответствие със спецификата на тяхната дейност, вида на използваната техника, както и актуализирана система за оценка на уменията на служителите.

 
Други курсове