Категория D


Учебният автобус е с механична скоростна кутия, кето означава, че успешно издържалите практическия изпит за категория D, имат право да управляват всички видове автобуси. 

Автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници, с над 8 места за сядане, без мястото на водача.

Изисквания: Кандидата да има навършени 24 год., да притежава кат. С, стаж минимум 2 год.
Необходими документи за записване:

  • Копие на лична карта;
  • Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование;
  • Копие на шофьорска книжка и контролен талон;
  • Удостоверение за психологическа годност (записване за психо тест на 0887708846);
  • Паспортна снимка – 1 бр.

Обучение: 6 часа теория и 16 кормилни часа. Вътрешен изпит по теория и практика.
Изпит: Теория – листовки.
Практика: Управление на автомобил по пътища в населено място.

 
Други курсове