Категория CE


Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.

Изисквания: Кандидата да притежава кат. С, стаж 1 год., да има навършени 21г.
Необходими документи за записване:

  • Копие на лична карта;
  • Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование;
  • Копие на шофьорска книжка и контролен талон;
  • Паспортна снимка – 1 бр.

Обучение: 4 часа теория и 16 кормилни часа. Вътрешен изпит по теория и практика.

Изпит: Теория – листовки.
Практика: Управление на автомобил с ремарке на учебна площадка и по пътища в населено място.

 

 
Други курсове