Категория C


Автомобили, различни от тези от категория D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Изисквания: Кандидата да има навършени 21 год., да притежава кат. В.
Необходими документи за записване:

  • Копие на лична карта;
  • Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование;
  • Удостоверение за психологическа годност (записване за психо тест на 0887708846)
  • Копие на шофьорска книжка и контролен талон;
  • Паспортна снимка – 1 бр.

Обучение: 14 часа теория и 20 часа практика. Вътрешен изпит по теория и практика.
Изпит: Теория – листовки.
Практика: Управление на автомобил по пътища в населено място.

 

 
Други курсове