Категория BE


Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В и ремарке, когато допустимата максимална маса на ремаркето надвишава 750 кг.

Изисквания: Кандидата да притежава кат. В.
Необходими документи за записване:

  • Копие на лична карта;
  • Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование;
  • Копие на шофьорска книжка и контролен талон;
  • Паспортна снимка – 1 бр.

Обучение: 12 кормилни часа. Вътрешен изпит по практика.
Изпит: Практика – управление на автомобил с ремарке на учебна площадка и по пътища в населено място.

 

Други курсове