Категория B


Автомобили, чиято допустима максимална маса не надвишава 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8.

Изисквания: Кандидата да има навършени 17 години и 9 месеца, основно образование
Необходими документи за записване:

  • Копие на лична карта;
  • Оригинал или копие на свидетелство за завършено минимум основно образование;
  • Паспортна снимка – 2 бр.

Обучение: 31 часа практика и 40 часа теория. Вътрешен изпит по теория и практика.
Изпит: Теория – листовки.
Практика: Управление на автомобил по пътища в населено място.

Учебни автомобили:
KIA - ръчна скоростна кутия.

Мини Купър – автоматична скоростна кутия

Други курсове