Категория A1


Категория A1

За тази категория могат да се запишат кандидати, навършили 15 години и 9 месеца, с минимум основно образование.

Тази категория дава възможност да се управлява мотоциклет до 125 куб.см. и до 11 KW (14,96 конски сили) и съотношение мощност / тегло да не превишава 0,1 KW/kg

Обучението и изпита се състоят от две части:

- Теория

- Практика

Първо се преминава през теоретично обучение, след което при успешно взимане на изпит по теория, се преминава към обучение по практика, което се състои от две части:

- Полигон – 5 елемента.

- Градско управление.

Теоретичното обучение се състои от 40 учебни часа, а практическото от 20 учебни часа.

Шофьорски курс категория A1

Други курсове