Категория A


Обучението за А категория е на таково ниво, че обучавания полага успешно изпита.

За успешното полагане на изпита спомага мотоциклетa, който е много удобен за кандидатите.

За да се запише в мотокурс, кандидата трябва да има навършени 23 години и 9 месеца и да е завършено минимум основно образование. Това е най-голямата категория за управление на мотоциклет над 600 куб.см. и мощност по-голяма от 40 KW (54.4 конски сили).

Ако кандидата няма книжка за автомобил (кат. В), трябва да премине първо през теоретично обучение и практическо обучение.

Ако кандидата има книжка за автомобил (кат.В) за него обучението е само практическо.

Практическото обучение се състои от 20 учебни часа. В часовете за А категория влиза обучение на полигон (5 елемента) и обучение в градски условия. Обучението на полигон се състои от пет елемента:

-    3 елемента с ниска скорост
-    2 елемента с висока скорост от минимум 50 км/час.

Ако по време на изпит кандидата не успее да направи някой от елементите, той може да повтори, но трети опит не се допуска. Всеки елемент може да се повтори.

Обучението в градски условия се състои от това мотора да се управлява в населено място и по правилата за движение.

Успеваемостта при вземане на изпит за категория А е най-висока, защото кандидата получава отлична подготовка на полигон, а за управлението в градски условия е много лесно, особено за кандидатите, които вече имат придобита категория В, тъй като те имат вече изградени навици и умения за движение в населено място.

Можете да се подготвите онлайн за теоретичен изпит, като решавате листовки онлайн.

За кандидатите, които нямат придобита категория В, изпита по теория се състои от 3 листовки и 39 въпроса, на които кандидата трябва да не допусне повече от 9 наказателни точки. Практическата част се състои в управление на мотора от кандидата в населено място.

Начин за провеждане на практическата част: Кандидата управлява мотоциклета, а инструктора го следва с автомобил непосредствено зад него, като му подава команди с мобилен телефон. В каската на кандидата има вграден Bluetooth, който му позволява да говори с инструктора без да има опасност за това че едновременно говори и управлява мотоциклета.

 

Други курсове