Категория A


Обучението за А категория е на таково ниво, че обучавания полага успешно изпита.

За успешното полагане на изпита спомага мотоциклетa, който е много удобен за кандидатите.

За да се запише в мотокурс, кандидата трябва да има навършени 23 години и 9 месеца и да е завършено минимум основно образование. Това е най-голямата категория за управление на мотоциклет над 600 куб.см. и мощност по-голяма от 40 KW (54.4 конски сили).

Ако кандидата няма книжка за автомобил (кат. В), трябва да премине първо през теоретично обучение и практическо обучение.

Ако кандидата има книжка за автомобил (кат.В) за него обучението е само практическо.

Практическото обучение се състои от 20 учебни часа. В часовете за А категория влиза обучение на полигон (5 елемента) и обучение в градски условия. Обучението на полигон се състои от пет елемента:

-    3 елемента с ниска скорост
-    2 елемента с висока скорост от минимум 50 км/час.

Ако по време на изпит кандидата не успее да направи някой от елементите, той може да повтори, но трети опит не се допуска. Всеки елемент може да се повтори.

Обучението в градски условия се състои от това мотора да се управлява в населено място и по правилата за движение.

Успеваемостта при вземане на изпит за категория А е най-висока, защото кандидата получава отлична подготовка на полигон, а за управлението в градски условия е много лесно, особено за кандидатите, които вече имат придобита категория В, тъй като те имат вече изградени навици и умения за движение в населено място.

Можете да се подготвите онлайн за теоретичен изпит, като решавате листовки онлайн.

За кандидатите, които нямат придобита категория В, изпита по теория се състои от 3 листовки и 39 въпроса, на които кандидата трябва да не допусне повече от 9 наказателни точки. Практическата част се състои в управление на мотора от кандидата в населено място.

Начин за провеждане на практическата част: Кандидата управлява мотоциклета, а инструктора го следва с автомобил непосредствено зад него, като му подава команди с мобилен телефон. В каската на кандидата има вграден Bluetooth, който му позволява да говори с инструктора без да има опасност за това че едновременно говори и управлява мотоциклета.

КАТЕГОРИЯ А2

За тази категория могат да се запишат кандидати, навършили 17 години и 9 месеца. Тази категория дава възможност да се управлява мотоциклет с работен обем на двигателя от 125 куб см. и  11 KW (14,96 конски сили) и нагоре, но не повече от 35 kw (47.6 конски сили) и съотношение мощност / тегло, не повече от 0,2 kw/kg.

Обучението се извършва с мотоциклет над 400 куб.см. и мощост до 35 KW (47.6 конски сили).

Обучението и изпита са:

- Тези които имат категория В се обучават само по практика, практиката е от 2 части – полигон (5 елемента) и градско управление.

- Тези, които нямат категория В преминават обучение и изпит по теория, след успешно полагане на изпита се започва практически упражнения (полигон и градско управление).

КАТЕГОРИЯ А1

За тази категория могат да се запишат кандидати, навършили 15 години и 9 месеца, с минимум основно образование.

Тази категория дава възможност да се управлява мотоциклет до 125 куб.см. и до 11 KW (14,96 конски сили) и съотношение мощност / тегло да не превишава 0,1 KW/kg

Обучението и изпита се състоят от две части:

- Теория

- Практика

Първо се преминава през теоретично обучение, след което при успешно взимане на изпит по теория, се преминава към обучение по практика, което се състои от две части:

- Полигон – 5 елемента.

- Градско управление.

Теоретичното обучение се състои от 40 учебни часа, а практическото от 20 учебни часа.

Други курсове